Trường cao đẳng Y tế Hưng Yên thông báo tuyển sinh chính quy, liên thông và VB2 các lớp Cao đẳng và Trung cấp  năm 2020, cụ thể như sau:
# CAO ĐẲNG:
Hệ STT  Ngành Chỉ tiêu Ghi chú
CĐCQ 1 Điều dưỡng 100 Xét tuyển Học bạ cấp 3
CĐCQ 2 Dược sĩ 100 Xét tuyển Học bạ cấp 3
CĐLT, VB2 3 Điều dưỡng 100 Có bằng TC ĐD hoặc CĐ khác
CĐLT, VB2 4 Dược sĩ 100 Có bằng TC Dược hoặc CĐ khác

# TRUNG CẤP:
Hệ STT Ngành Chỉ tiêu Ghi chú
TCCQ, VB2 1 Y sĩ đa khoa 50 Xét tuyển Học bạ/Có bằng TC trở lên nhóm ngành SK
TCCQ, VB2 2 Điều dưỡng 50 Xét tuyển Học bạ/Có bằng TC trở lên nhóm ngành SK
TCCQ, VB2 3 Dược sĩ 50 Xét tuyển Học bạ/Có bằng TC trở lên nhóm ngành SK
TCCQ, VB2 4 Hộ sinh 50 Xét tuyển Học bạ/Có bằng TC trở lên nhóm ngành SK
TCCQ, VB2 5 Y sĩ YHCT 50 Xét tuyển Học bạ/Có bằng TC trở lên nhóm ngành SK

- Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển về Phòng Đào tạo


Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên
Mã trường: CHY
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, An Tảo, TP Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: Phòng đào tạo: (0221)3.865 502
Website:www.yhy.edu.vn
Email: contact@yhy.edu.vn