Trường cao đẳng Y tế Hưng Yên thông báo tuyển sinh liên thông các lớp Cao đẳng và Văn bằng 2 năm 2020, cụ thể như sau:


  /Images/files/TSLT_2020.pdf