Kế hoạch tổ chức hoạt động hè và chiến dịch sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh 2017 do Ban chấp hành đoàn trường CĐ Y tế Hưng Yên tổ chức
Kế hoạch chi tiết file đính kèm phía dưới./Images/files/Doc 06-22-2017 09-10-41.pdf