Các thầy cô có thể tải văn bản về tại đây:
1. Thông tư 30_BTBXH ban hành chương trình môn English cho các trường Nghề
2. Quyết định 05_BTBXH ban hành chương trình môn Tin họccho các trường Nghề
3. Thông tư 08_BTBXH ban hành chương trình môn Pháp luậtcho các trường Nghề
4. Quyết định 03_BTBXH ban hành chương trình môn Chính trị cho các trường Nghề
5. QĐ 06/2008_BTBXH ban hành chương trình môn GDTC cho các trường Nghề
6. Thông tư 18_BTBXH ban hành chương trình môn GDQPcho các trường Nghề