TS.BS NGUYỄN KIM KẾ
Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng nhà trường
 
 
Ths.BS Phạm Hồng Nam

Phó bí thư Đảng bộ , Phó hiệu trưởng nhà trường
vs
DSCKI An Thị Vui
Đảng Ủy viên, Phó hiệu trưởng nhà trường, Bí thư chi bộ Khoa Dược-Khoa KHCB

1. Ths Trần Tiến Dũng - Bí thư Chi bộ Đào tạo - Khoa Y, Trưởng Phòng đào tạo

2. Ths Bùi Ngọc Duy - Trưởng khoa KHCB

3.Ths Bùi Thị Hương - Trưởng phòng HCTC

4. Kỹ sư Nguyễn Thị Thanh Thủy - Bí thư chi bộ , Trưởng phòng KHTC

5. D.sĩ Hoàng Thị Thu Huế - Trưởng Khoa Dược

6. Ths.BS Hoàng Thị Huế - Trưởng Khoa Y

7. Ths Phạm Quỳnh Nga - Giám đốc TT ngoại ngữ - tin học