Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên được thành lập theo Quyết định số 3816/QĐ-BGDĐT, ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Y tế Hưng Yên. Trong quá trình xây dựng và phát triển,  Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên đã đào tạo được hơn 10.000 cán bộ y tế gồm: Điều dưỡng, Hộ sinh, Y sĩ, Dược sĩ cũng như các lĩnh vực khác ở trình độ trung cấp, sơ cấp, đáp ứng yêu cầu cung cấp nhân lực có chất lượng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tỉnh Hưng Yên và khu vực lân cận.

 

 

THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG
- Tên trường: Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên;
- Tên giao dịch quốc tế: HungYen Medical Colllege;
- Tên viết tắt: HYMC;
- Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh- An Tảo-TP.Hưng Yên;
- Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Hưng Yên;
- Quyết định thành lập: Số 3816/QĐ-BGDĐT; ngày 29 tháng 5 năm 2009;
- Hiệu trưởng: TS.BS Nguyễn Kim Kế.
- Thông tin liên hệ: 
Điện thoại: (0221)3 865 502

Email: contact@yhy.edu.vn