0 Thông tư 09/BLĐTBXH: Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế, theo tín chỉ hoặc tích lũy mô-đun,... Download
1 Quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp Download
2 V/v đính chính Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 8/6/2017 của Bộ Lao động - TB&XH quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Download
3 Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Download
4 Về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Download
5 Về hướng dẫn xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia Download
6 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Download
7 Quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề Download
8 Ban hành một số chỉ tiêu đánh giá thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tương chính phủ Download
9 Quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Download
10 Quy định về cộng tác viên thanh tra dạy nghề và hoạt động tự thanh tra, kiểm tra trong các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề Download
11 Ban hành quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Download
12 Ban hành quy chế tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng – an ninh trong cơ sở dạy nghề Download
13 Ban hành quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề Download
14 Hướng dẫn xếp hạn trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề công lập Download
15 Ban hành quy định về quy trình kiểm định chất lượng dạy nghề Download