Kính mới toàn thể các Đ/c cán bộ công nhân viên đúng 8h ngày 25/7/2017, có mặt tại hội trường để tham dự buổi tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018.
Trân trọng./.