Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên
Mã trường: CHY
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, An Tảo, TP Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: Phòng đào tạo: (0221)3.865 502
.                  TT tuyển sinh: (0221)6 338 333

Website:www.yhy.edu.vn
Email: contact@yhy.edu.vn


(Ảnh chi tiết thông báo tuyển sinh Chính quy năm 2018 - Nếu PC or mobile không xem được file PDF --> Click vào link này để xem)
Trân trọng thông báo!