Lâm sàng tiêu hóa: Cách khám gan trên lâm sàng- Đại học Y Hà Nội Giảng viên phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng đương nhiệm phó trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện Bạch Mại