(LINK TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY)

I. YÊU CẦU CHUNG:
  • Có máy tính xách tay, PC (phải có mic, loa và camera) , hoặc điện thoại thông minh
  • Có mạng internet hoặc 3- 5G để connect với máy tính, điện thoại
  • Có tài khoản Gmail. (Cách đăng ký tài khoản gmail)
II. ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN – CHỦ HOT
B1. Đăng nhập vào tài khoản Gmail
B2. Chọn New Meeting tại Navigation panel bên trái

B3. Sau khi Click new meeting, sẽ xuất hiện cửa sổ như hình dưới

 
Mục Send Invite: là mục mời tham gia cuộc họp (lớp học)  ß Chúng ta có thể mời sau cũng được
  • Copy meeting invite: Sao chép đường Link của cuộc họp, lớp học để gửi cho các thành viên (qua Zalo, Skype, outlook, Viber,…)
  • Share via email: Chia sẻ qua Email
Mục Start now: là khởi tạo cuộc họp hay buổi học, sẽ được như hình dưới

B4. Mời thành viên vào họp hoặc SV vào lớp:
  • Nếu Sv hoặc người tham gia đã có đường Link cuộc họp thì sau khi họ click yêu cầu tham gia thì trên máy tính của Hot Room sẽ nhận được thông báo yêu cầu tham gia như hình dưới và chủ Hot sẽ chọn Admit để đồng ý cho vào Room, hoặc Deny để không cho vào Room.

- Nếu thành viên chưa có Link vào Room thì chủ Hot sẽ vào như hình dưới để thêm hoặc mời

 
Sau đó nhập tên (nếu đã tham gia Room rồi) hoặc gõ email thành viên vào (Lưu ý email phải gõ đầy đủ Ex: contact@gmail.com; Các mail ngăn cách nhau bởi dấu phẩy)

Hoặc có thể vào như hình dưới để gửi link qua các App khác như Zalo, facebook, skype, …)

B5. Hướng dẫn sử dụng google meeting:
Sau khi tạo Room xong chúng ta được một giao diện Room meeting như hình dưới

- 1. Là mic
-2. Camera
- 3. Caption – Bật tiêu đề
- 4. Mục share (Đây là phần quan trọng trong cuộc họp hoặc lớp học) Hình dưới

Gồm có các mục:
+ Your entire screen: Nếu chọn sẽ share toàn bộ các nội dung trên màn hình  ß không nên sử dụng tình năng này
+ A Window: Nếu chọn sẽ share một màn hình nhất định, nghĩa là trên màn hình chủ Room có mở rất nhiều chương trình, cửa sổ, nhưng sẽ chọn một chương trình, cửa sổ để share  (Hay sử dụng)
+ A Tab: Nếu chọn sẽ share một Tab của google chrome hay Coccoc, Firefox, internet explorer,…
- 5. Phần setting các thuộc tính khác

 Trong mục này có:
+ Whiteboarding: bảng trắng
+ Change layout: thay đổi cách hiển thị bố trí trên màn hình cuộc họp
+ Full screen: chế độ toàn màn hình
+ Change background: Thay đổi nền của hình đại diện (khi bật video hình ảnh, chúng ta có thể chọn các hình nền phía sau cho video tại đây)
+ Captions: tiêu đề
+….
- 6. Stop cuộc họp, rời khỏi phòng
- 7. Thông tin về Room (có đường link tham gia Room và tên Roo)
- 8. Danh sách các thành viên đang có mặt (mời hoặc thêm thành viên vào room)
- 9. Mục trò chuyện, chat
- 10. Bảng vẽ, viết Whiteboarding
Chọn Whiteboarding à chọn start Whiteboarding sẽ được board như hình, trên đó có thể viết vẽ, tô màu, hình khối, tạo Sticky note,….

 
III. ĐỐI VỚI KHÁCH – SINH VIÊN
Nhận được Link tham gia lớp học được gửi trong mail (hoặc được mời trục tiếp khi GV đã có mail của sv)
B1. Click vào Link nhận được, hoặc copy link pase vào google Chrome hoặc cài App Google meet, Coccoc, firefox,…
B2. Click chọn yêu cầu tham gia lớp học Hoặc Ask to join

B3. Bật Camera để Gv theo dõi vào quản lý, tắt Mic (chỉ mở khi GV yêu cầu hoặc được hỏi, tránh các âm thanh gây ảnh hưởng đến lớp học)

 
B4. Enjoy!