​Hướng dẫn thêm sinh viên vào lớp mình quản lý
 

[Dành cho QLĐT]
Hướng dẫn lập thời khóa biểu[DÀNH CHO SINH VIÊN] 
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TEAMS VÀ KẾT NỐI TEAMS VỚI LỚP HỌC[Hướng dẫn sinh viên sử dụng Điện thoại Join vào lớp học]